Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó – Toán lớp 4, Lớp 5

Phương pháp giải để tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó là gì? Hãy theo dõi chúng tôi để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của bạn!

Xem các mặt hàng khác:

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số

+) Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

+) Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Tổng: tổng số phần bằng nhau) × số phần của số lớn

Số nhỏ = (Tổng: tổng số phần bằng nhau) × số phần của một số nhỏ

tim hai so biết sự thật và sự khác biệt

Bài tập minh họa cách tính

Bài tập minh họa 1: Tổng của hai số là 75. Tỉ số của hai số đó là 1/4. Tìm hai người trong số họ.

– Hướng dẫn giải pháp:

Chúng tôi có một sơ đồ:

Trái tim tôi mạnh mẽ gấp đôi khi tôi biết đến điện thoại và ti vi.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số nhỏ là: 75: 5 × 1 = 15

Số lớn là: 75 – 15 = 60

Câu trả lời:

Số lượng trẻ sơ sinh: 15

Số lượng lớn: 60

Bài tập minh họa 2: Hai kho chứa 175 tấn gạo, trong đó kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

– Hướng dẫn giải pháp:

Chúng tôi có một sơ đồ:

hai trái tim khi họ gặp nhau và va chạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc của vựa thứ nhất là:

(175: 5) × 3 = 105 (tấn)

Số gạo ở vựa thứ hai là:

175 – 105 = 70 (tấn)

Trả lời: Kho thứ nhất: 105 tấn;

Kho thứ hai: 70 tấn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hi vọng bài viết này sẽ giải đáp được thắc mắc của các bạn!

Rate this post
Leave a comment