Phép cộng số đo thời gian ? Phương pháp cách làm và ví dụ minh họa ? Toán lớp 5

Tổng thời gian được tính như thế nào? Làm thế nào để tính nhanh kết quả của nhiều phép tính bằng cách cộng các đơn vị thời gian? Cùng tham khảo nội dung bên dưới bài viết này nhé!

Xem các mặt hàng khác:

Thêm số đo thời gian

– Phương pháp tính toán:

+) Đặt thẳng hàng và thực hiện phép tính như đối với tổng các số tự nhiên.

+) Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

+) Nếu số đo thời gian ở đơn vị nhỏ có thể chuyển sang đơn vị lớn hơn thì ta chuyển sang đơn vị lớn hơn.

cong so với thời gian

– Hình minh họa:

Ví dụ 1: Một người tham gia cuộc đua xe đạp, quãng đường thứ nhất mất 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai mất 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi được cả hai quãng đường là bao lâu?

Người đó đi cả hai quãng đường trong khoảng thời gian:

Ta phải làm tổng: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây =?

Chúng tôi tính toán và tính toán như sau:

so với thời gian

83 giây = 1 phút 23 giây

Vậy: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 46 phút 23 giây.

Với bài viết “Các biện pháp bổ sung về thời gian” của chúng tôi, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình!

Leave a comment