Mã số cụm thi Đại học và cụm thi tốt nghiệp

Thứ tự

Mã cụm thi

Tên cụm thi (Tên Hội đồng thi)

1

BKA

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2

SPH

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3

TLA

Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc

4

KQH

Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)

5

LNH

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

QSB

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

7

QST

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

8

QSX

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9

SPS

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

10

HHA

Trường Đại học Hàng Hải

11

DTS

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

12

DTK

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

13

DTN

Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

14

NHH

Học viện Ngân hàng

15

LPH

Trường Đại học Luật Hà Nội

16

TQU

Trường Đại học Tân Trào

17

XDA

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

18

DTZ

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

19

TND

Đại học Thái Nguyên

20

HTC

Học viện Tài chính

21

TTB

Trường Đại học Tây Bắc

22

THV

Trường Đại học Hùng Vương

23

SP2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

24

NTH

Trường Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc

25

KHA

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

26

GHA

Trường Đại học Giao thông Vận tải

27

HVN

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

28

SKH

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

29

THP

Trường Đại học Hải Phòng

30

TMA

Trường Đại học Thương mại

31

DCN

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

32

YTB

Y Dược Thái Bình

33

MDA

Trường Đại học Mỏ Địa chất

34

HDT

Trường Đại học Hồng Đức

35

TDV

Trường Đại học Vinh

36

DHS

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

37

DHT

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

38

DHK

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế

39

DHU

Đại học Huế

40

DND

Đại học Đà Nẵng

41

DDK

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

42

DDS

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

43

DQN

Trường Đại học Quy Nhơn

44

XDT

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

45

NLS

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

46

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

47

TTN

Trường Đại học Tây Nguyên

48

DMS

Trường Đại học Tài chính – Marketing

49

TSN

Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang

50

GTS

Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM

51

SPK

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

52

TDL

Trường Đại học Đà Lạt

53

KSA

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

54

QSK

Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG Tp.Hồ chí Minh

55

DCT

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM

56

HUI

Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM

57

SGD

Trường Đại học Sài Gòn

58

SPD

Trường Đại học Đồng Tháp

59

TAG

Trường Đại học An Giang

60

DTT

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

61

TTG

Trường Đại học Tiền Giang

62

TCT

Trường Đại học Cần Thơ

63

HAG

Trường Đại học Cần Thơ-Hậu Giang

64

LPS

Trường Đại học Luật Tp.HCM

65

VLU

Trường Đại học Sư phạm Kỹ  thuật Vĩnh Long

66

DVT

Trường Đại học Trà Vinh

67

NHS

Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

68

BAL

Trường Đại học Cần Thơ – Bạc Liêu

69

TKG

Trường Đại học Kiên Giang

70

YCT

Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (118 votes)
Leave a comment