Hình tròn là gì ? Đường kính hình tròn ? Bán Kính hình tròn ? Toán lớp 5, lớp 6

Hình tròn là gì? Các định nghĩa liên quan đến đường tròn là gì? Hãy theo dõi bài viết của chúng tôi để hiểu thêm thông tin nhé!

Xem các mặt hàng khác:

Hình tròn là gì?

– Đường tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm bên trong và bên trên đường tròn hoặc là tập hợp các điểm nhỏ hơn hoặc bằng bán kính tính từ tâm. Hình bán nguyệt được gọi là hình bán nguyệt.

– Đường tròn là quỹ tích của tất cả các điểm trong một mặt phẳng và cách đều một điểm (tâm đường tròn) một khoảng cho trước (bán kính đường tròn).

hình ảnh là gì

Hơn nữa, một hình tròn cũng được định nghĩa là một hình elip đặc biệt có hai tiêu điểm trùng nhau và độ lệch tâm bằng 0. Đây cũng là hình có nhiều diện tích nhất trên một đơn vị chu vi hình vuông.

Bán kính của hình tròn? Đường kính hình tròn?

1. Bán kính của hình tròn

– Nối tâm O với một điểm A thuộc chu vi. Đoạn thẳng OA là bán kính của đường tròn. tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau

OA = OB = OC = OM.

– Bán kính ký hiệu là R

bạn học ở

2. Đường kính vòng tròn

– Đoạn thẳng AM nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của đường tròn.

Đường kính được ký hiệu là d. Trong một hình tròn, đường kính gấp đôi bán kính (d = 2R)

– Đường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm đường tròn và cũng là đoạn thẳng lớn nhất đi qua đường tròn và chia đường tròn thành hai nửa bằng nhau.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết “Hình tròn là gì? Hi vọng bài viết này sẽ mang lại những nội dung hữu ích nhất cho các bạn!

Leave a comment