Hai chuyển động cùng chiều gặp nhau ? Công thức tính và bài tập – Toán lớp 5, 8, 9

Công thức tính của hai chuyển động cùng phương là gì? Làm thế nào để bạn giải quyết các bài tập liên quan đến dạng vấn đề này? Hãy theo dõi bài viết này để tìm hiểu thêm nhé!

Xem các mặt hàng khác:

Hai chuyển động cùng chiều gặp nhau, xuất phát cùng lúc, vị trí khác nhau

– Phương pháp luyện tập chung:

– Ô tô thứ nhất có vận tốc v1, ô tô thứ hai có vận tốc v2 (coi v1> v2)

Hai ô tô xuất phát cùng lúc từ hai nơi có khoảng cách là S

+) Tìm sự khác biệt về tốc độ v = v1 – v2

+) Tìm thời điểm để hai xe gặp nhau: t = S: v

+) Hai xe gặp nhau lúc: Giờ đi + giờ đến t.

+) Địa điểm hẹn ở xa A: x = v1 xt

– Hình minh họa: Lúc 12 giờ trưa một ô tô xuất phát từ A với vận tốc 60 km / h dự kiến ​​đến B lúc 3 giờ 30 phút Cùng lúc từ điểm C trên đường từ A đến B và cách A 40 km. người đi xe máy với vận tốc 45 km / h cũng quay lại B. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và điểm hẹn cách A. bao xa?

– Hướng dẫn giải pháp:

Mỗi giờ ô tô đến gần xe máy thì quãng đường là:

60 – 45 = 15 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

40: 15 = 8/3 (giờ) = 2 giờ 40 phút

Hai chiếc xe được đặt tại:

12 giờ + 2 giờ 40 phút = 14 giờ 40 phút

Các vị trí riêng biệt của A:

60 x 8: 3 = 160 (km)

Đáp số: 14 giờ 40 phút / 160km.

hai cuộc hành trình gặp nhau

Hai chuyển động cùng chiều gặp nhau, xuất phát cùng lúc, ở cùng vị trí

– Phương pháp chung:

Hai ô tô chuyển động cùng chiều, cùng xuất phát. Ô tô thứ hai xuất phát trước ô tô thứ nhất, rồi ô tô thứ nhất đuổi theo thì thời gian đuổi kịp xe là:

Tìm sự khác biệt về tốc độ: v = v1 – v2

Tìm quãng đường ô tô thứ hai đi được: S = ax v2

Thời điểm hai xe gặp nhau là: t = s: v (khoảng cách giữa hai xe: độ chênh lệch vận tốc)

– Hình minh họa: Lúc 6 giờ sáng, một ô tô tải rời A với vận tốc 40 km / h và quay trở lại B. Sau 1 giờ 30 phút, một ô tô du lịch cũng rời A với vận tốc 60 km / h và đuổi theo ô tô tải. Hai xe sẽ gặp nhau lúc mấy giờ, và cách A bao xa nơi gặp nhau? Giả sử quãng đường AB là 200 km.

– Hướng dẫn giải pháp:

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô tải đi trước ô tô buýt là:

40 x 1,5 = 60 (km)

Thời gian để ô tô khách vượt ô tô tải là:

60: (60 – 20) = 3 (giờ)

Thời điểm hai xe gặp nhau là:

6 giờ + 1 giờ 30 phút + 3 giờ = 10 giờ 30 phút

Khoảng cách từ A đến nơi gặp nhau là:

60 x 3 = 180 (km)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài viết “Hai chuyển động cùng chiều thì gặp nhau” của chúng tôi. Mong rằng với bài viết này, những vướng mắc của bạn sẽ được giải quyết!

Rate this post
Leave a comment