Browsing Category

Lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút bài Trích diễm thi tập

Đề kiểm tra 15 phút bài Trích diễm thi tập gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn 10 bám sát nội dung bài học do Tailieu247.edu.vnđăng tải nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 10. Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 10 Đề…

Đề kiểm tra 15 phút bài Ra-ma buộc tội

Đề kiểm tra 15 phút bài Ra-ma buộc tội được Tailieu247.edu.vnbiên soạn bám sát nội dung trọng tâm bài học hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Ngữ văn 10 và đạt kết quả học tập cao. Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp…