Đề thi trắc nghiệm môn Toán tiểu học

Đề thi trắc nghiệm môn Toán tiểu học được Tài Liệu 247 tổng hợp và sưu tầm, là tài liệu ôn tập và thực hành cho các em học sinh tiểu học, giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi trắc nghiệm môn Toán tiểu học:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm- Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Hãy ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Số “bảy triệu hai trăm nghìn” có:

A. Ba chữ số 0

B. Bốn chữ số 0

C. Năm chữ số 0

D. Sáu chữ số 0

Câu 2: Số liền sau của số 9 090 999 là:

A. 10 000 000

B. 9 091 000

C. 9 090 998

D. 90 910 000

Câu 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 9999 < …. < 10 001 là:

A. 99 991

B. 9 990

C. 10 000

D. 99 910

Câu 4: Giá trị của biểu thức 526 +56 x 100 – 100 là:

A. 526

B. 58 100

C. 6 026

D. 6 126

Câu 5: Chia 37 298 cho 7 được kết quả là 5 328 và còn 2. Khi đó số 2 được gọi là:

A Thương

B. Số dư

C. Số bị chia

D. Số chia

Câu 6: Để giá trị của biểu thức 54 x 5 lớn hơn 1500 và bé hơn 1800 thì chữ số thích hợp cần viết vào ô trống là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 7: Kết quả của phép cộng 7215 + 1655 gần số tròn nghìn nào nhất?

A. 10 000

B. 9000

C. 8000

D. 700080

Câu 8: Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 5 km?

A. 4 km +500 m

B. 6 km – 1000 m

C. 100 m x 50

D. 100 km: 2

Câu 9: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 8 km 950 m + …. m = 9 km là:

A. 50

B . 150

C . 5

D. 105

Câu 10: Trong các số dưới đây, số đo nào bé nhất?

A. 1 kg 512g

B. 1 kg 5 hg

C. 1 kg 51 dag

D. 10 hg 50g

Câu 11: Đổi 107 phút =…giờ …. phút, kết quả là:

A. 10 giờ 7 phút

B. 1 giờ 47 phút

C. 1 giờ 17 phút

D. 1 giờ 7 phút

Câu 12: Một năm có khoảng bao nhiêu tuần?

A. 42 tuần

B. 50 tuần

C. 56 tuần

D. 52 tuần

PHẦN TỰ LUẬN: (13 điểm)

Câu 13 (2 điểm): Tìm x

a, 619 +(45: x) = 628

b, 439 – x: 9 = 412

Câu 14 (4 điểm)

Hai xe chở gạo, xe thứ nhất chở 5 bao mỗi bao nặng 80 kg và xe thứ hai chở 3 bao mỗi bao nặng 96

Hỏi:

a, Trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki lô gam gạo?

b, Trung bình mỗi bao gạo nặng bao nhiêu ki lô gam gạo?

Câu 15 (4 điểm)

a. Cho 8 chữ số khác nhau trong đó có một chữ số 0. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

b. Tìm số hạng thứ 20 trong dãy số: 1; 5 ; 9 ; 13 ; 17; ….

Câu 16 (3 điểm)

Để xếp một bông hoa bằng giấy, bạn Lan phải mất 1/4 phút, bạn An mất 18 giây, bạn Hà mất 1/5 phút. Hỏi trong ba bạn, ai làm nhanh nhất, ai làm chậm nhất?

Đề thi trắc nghiệm môn Toán tiểu học đều bám sát vào kiến thức SGK Toán lớp 3, 4, 5, giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tập toán trắc nghiệm. Các em có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 1 khác:

Trên đây Tài Liệu 247 đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi trắc nghiệm môn Toán tiểu học. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tailieu247.edu.vnxin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài tập Toán lớp 1 mà Tailieu247.edu.vntổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,….

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment