Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Thạch Thành 1, Thanh Hóa (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Thạch Thành 1, Thanh Hóa (Lần 2) có đáp án gồm 50 câu theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Toán của Bộ GD giúp học sinh làm quen với đề thi Toán dạng trắc nghiệm thay vì tự luận như trước đây. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm – Sở GD&ĐT Hưng Yên (Lần 1)

TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I

ĐỀ THI MÔN TOÁN_KHỐI 12 (lần 2)

Năm học: 2016 – 2017

Thời gian làm bài: 90 phút;

Mã đề thi 132

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

1

D

11

D

21

C

31

D

41

D

2

B

12

D

22

B

32

C

42

D

3

C

13

B

23

D

33

B

43

A

4

B

14

D

24

D

34

C

44

B

5

C

15

C

25

B

35

A

45

A

6

A

16

D

26

B

36

B

46

C

7

A

17

A

27

C

37

C

47

B

8

A

18

A

28

D

38

B

48

A

9

C

19

A

29

C

39

A

49

B

10

A

20

D

30

A

40

A

50

C

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment