Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1) gồm 40 câu trắc nghiệm có đáp án thuộc tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên, được Tài Liệu 247 sưu tầm và giới thiệu tới các bạn thí sinh. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn thi đại học môn Hóa hiệu quả.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

1

A

11

A

21

B

31

D

2

A

12

D

22

A

32

D

3

D

13

D

23

C

33

D

4

A

14

B

24

A

34

D

5

A

15

C

25

D

35

A

6

A

16

B

26

D

36

C

7

C

17

B

27

A

37

A

8

D

18

C

28

A

38

A

9

A

19

A

29

D

39

C

10

B

20

A

30

B

40

D

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (162 votes)
Leave a comment