Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học xã hội – môn Địa lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học xã hội – môn Địa lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học xã hội – môn Địa lý trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1) gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý có đáp án đi kèm, giúp các bạn lamg quen với cấu trúc đề thi mới, luyện thi đại học hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN 2016: Khoa học xã hội

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2017

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 12

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học xã hội - môn Địa lý có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học xã hội - môn Địa lý có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học xã hội - môn Địa lý có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 bài thi Khoa học xã hội - môn Địa lý có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

1

D

11

C

21

B

31

A

2

B

12

D

22

C

32

D

3

D

13

A

23

A

33

D

4

B

14

A

24

C

34

D

5

A

15

B

25

B

35

B

6

D

16

C

26

A

36

D

7

C

17

B

27

A

37

C

8

A

18

A

28

B

38

C

9

C

19

C

29

B

39

D

10

C

20

A

30

D

40

B

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment