Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 – 2013 môn Sinh (Bảng B)

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 – 2013 môn Sinh (Bảng B).

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1
MÔN THI: SINH HỌC (BẢNG B)

(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/10/2012

Câu 1 (1,0 điểm)

Hãy nêu vai trò quan trọng của prôtêin đối với cơ thể sống. Cho ví dụ chứng minh.

Câu 2 (1,0 điểm)

Trình bày những vấn đề sau về nhiễm sắc thể ở sinh vật có nhân chính thức.

a. Nhiễm sắc thể được nhìn rõ nhất ở kì nào của nguyên phân?

b. Vật chất cấu tạo nên nhiễm sắc thể là gì?

c. Vào các kì nào của nguyên phân, nhiễm sắc thể có cấu trúc kép (mỗi nhiễm sắc thể kép gồm 2 crômatit giống hệt nhau dính với nhau ở tâm động)?

d. Nuclêôxôm được cấu tạo như thế nào?

Câu 3 (2,0 điểm)

Nuôi cấy trong ống nghiệm 50 tế bào xôma của một loài. Khi các tế bào này trải qua một số đợt nguyên phân liên tiếp bằng nhau thì tạo ra được tất cả là 6400 tế bào con.

a. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi tế bào xôma nói trên.

b. Nếu trong lần nguyên phân cuối cùng, người ta đếm được trong tất cả tế bào 499200 crômatit thì bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là bao nhiêu?

c. Quá trình nguyên phân nói trên đã được cung cấp nguyên liệu tương đương bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn? Trong các tế bào con thu được có tất cả bao nhiêu nhiễm sắc thể mà mỗi nhiễm sắc thể đó đều cấu thành hoàn toàn bằng nguyên liệu mới.

Câu 4 (1,0 điểm)

Cho biết các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích

a. Đồ hộp bị phồng nắp chỉ cần đun sôi trước khi ăn là an toàn.

b. Dạ dày – ruột ở người là hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật.

c. Trong hô hấp kị khí, chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi phân tử.

d. Vi sinh vật ký sinh trong cơ thể động vật là những vi sinh vật ưa ấm (300C đến 400C).

Câu 5 (1,0 điểm)

a. Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày, khi mở nắp mùi có giống nhau không? Vì sao?

b.Trong 1 quần thể vi khuẩn bị nhiễm virut thì điều gì có thể xảy ra?

Câu 6 (2,0 điểm)

a. Vì sao pha sáng trong quang hợp ở cây xanh xảy ra cần phải có ánh sáng?

b. Phân biệt sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật.

Câu 7 (2,0 điểm)

a. Giải thích câu: “Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói” bằng kiến thức sinh học.

b. Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thu chất dinh dưỡng được thể hiện như thế nào?

Câu 8 (2,0 điểm)

Hãy nêu chức năng của các yếu tố trong tế bào tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin.

Câu 9 (1,5 điểm)

Một gen phân mảnh dài 306 nm có A = 40%. Tỉ lệ các cặp nuclêôtit giữa các đoạn intron: êxôn = 1: 2. Phân tử mARN trưởng thành tương ứng có tỉ lệ A:U:G:X = 5:9:2:4.

Hãy xác định:

a. Số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử mARN trưởng thành.

b. Số nuclêôtit mỗi loại chứa trong các đoạn không mã hóa của gen phân mảnh.

Câu 10 (1,5 điểm)

Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:

P: AaBB x AAbb.

Hãy viết các kiểu gen có thể có của con lai trong các trường hợp sau:

a. Con lai được tự đa bội hoá lên thành 4n.

b. Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai 3n.

Câu 11 (2,5 điểm)

F1 có kiểu gen Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Sinhgiảm phân. Hãy xác định tỉ lệ % từng loại giao tử tạo ra khi:

a. Có hoán vị gen giữa M và m với tần số 10%; các cặp gen còn lại liên kết hoàn toàn.

b. Có hoán vị gen giữa M và m với tần số 20%; giữa R và r với tần số 8%.

Câu 12 (2,5 điểm)

Từ một cặp chuột xám, lông mịn cho giao phối với nhau người ta thu được thế hệ lai gồm 128 chuột con với tỉ lệ như sau:

78 chuột xám, lông mịn
19 chuột xám, lông thô
26 chuột trắng, lông mịn
5 chuột trắng, lông thô

Biết rằng tính trạng màu lông do một cặp gen alen qui định.

Hãy xác định qui luật di truyền chi phối các tính trạng trên và viết công thức lai của cặp chuột bố mẹ trên (không cần viết sơ đồ lai)

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment