Đề thi học sinh giỏi cấp cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2010 môn Địa lý lớp 12 – Có đáp án

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi cấp cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2010 môn Địa lý lớp 12 – Có đáp án.

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ
LỚP 12 THPT – NĂM HỌC 2009 – 2010
Ngày thi: 07/01/2010

MÔN THI: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
——————————————————————————–

Câu 1 (3 điểm).

a) Vẽ sơ đồ vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời vào các ngày xuân phân, thu phân, đông chí, hạ chí.

b) Giải thích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.

Câu 2 (3 điểm).

Xác định tọa độ địa lý thành phố A, biết rằng: Mặt Trời lên thiên đỉnh ở thành phố này vào ngày 14/6 và vào thời điểm đó giờ của kinh tuyến gốc (GMT) là 5 giờ 8 phút.

Tính giờ khu vực tại thời điểm trên của thành phố A.

Theo anh (chị) toạ độ trên là địa điểm thành phố nào của nước ta?

Câu 3 (2 điểm).

Căn cứ vào Át lát địa lí Việt Nam, giải thích tại sao ở Phan Rang tuy giáp biển nhưng lượng mưa trung bình năm lại thấp nhất nước ta?

Câu 4 (4 điểm).

a) Dựa vào tháp dân số Việt Nam năm 1999 và 2004, anh (chị) hãy nhận xét biến động cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi và giới thời kỳ 1999 – 2004.

Đề thi học sinh giỏi cấp cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2010 môn Địa lý lớp 12

b) Tính mật độ dân số của cả nước và một số địa phương theo bảng số liệu dưới đây:

(Số liệu của Tổng cục thống kê tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009)
Đề thi học sinh giỏi cấp cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2010 môn Địa lý lớp 12

Câu 5 (5 điểm).

Biến động diện tích rừng và độ che phủ ở nước ta giai đoạn 1943 – 2005.

Đề thi học sinh giỏi cấp cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2010 môn Địa lý lớp 12

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động diện tích rừng và độ che phủ ở nước ta giai đoạn 1943-2005.

b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự biến động diện tích rừng và độ che phủ ở nước ta giai đoạn 1943-2005.

Câu 6 (3 điểm).

Căn cứ vào Át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

– Lập bảng số liệu về diện tích, sản lượng và năng suất lúa của cả nước.

– Trình bày và giải thích sự phân bố của ngành trồng lúa nước ta.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment