Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 – 2018, trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Tailieu247.edu.vnmời bạn đọc tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 – 2018, trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội. Tài liệu gồm: phần trắc nghiệm (8 mã đề, mỗi mã đề gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án), phần tự luận (3 câu hỏi có lời giải chi tiết). Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Câu 1. Cho tập hợp A = {0;1; 2;3; 4}. Chọn khẳng định sai.

A. Ø ⊂ A

B. {1; 2; 4} ⊂ A

C. {-1;0;1} ⊂ A

D. 0 ⊂ A

Câu 2. Cho mệnh đề P(x) “∀x ∈ R, x2 + x + 1 > 0″. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x) là:

A.”∃x ∈ R, x2 + x + 1 ≤ 0″

C. “∉x ∈ R, x2 + x + 1 ≤ 0”

B.” ∀ x ∈ R, x2 + x + 1 > 0″

D. “∀x ∈ R, x2 + x + 1 < 0”

Câu 3. Cho tập hợp A = [-1/2;+00]. Khi đó tập hợp CRA là:

A. R

B. (-oo;1/2)

C. (-oo;-1/2)

D. Ø

Câu 4. Tập xác định của hàm số y = x -1/x2 – x + 3 là?

A. R

B. (-oo;1)

C. R {1 }

D. Ø

Câu 5. Số nghiệm của phương trình (x2 -16) sqrt{3-x} = 0 là:

A. 1 nghiệm

B. 3 nghiệm

C. 0 nghiệm

D. 2 nghiệm

————————————

Trên đây Tài Liệu 247 đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 – 2018, trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tailieu247.edu.vnxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán mà Tailieu247.edu.vntổng hợp và đăng tải.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (494 votes)
Leave a comment