Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa

Tài liệu Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa đã được Tailieu247.edu.vntổng hợp và đăng tải kèm theo đáp án để phục vụ các bạn học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 10. Tailieu247.edu.vnmời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

SỞ GD&ĐT THANH HÓA
Trường THPT Lê Văn Hưu

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1
Năm học 2017 – 2018

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. “∃ x ∈ R, x2 +1> 0″

B. “Mọi tứ giác có hai đường chéo vuông góc đều là hình thoi”

C. “” ∀ ∈ R, x2 +1≥ 0″

D. “Mọi hình thoi đều có hai đường chéo vuông góc”

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

(1) sqrt{3} là số hữu tỉ.

(2) pi > 3,14

(3) ∀ ∈ R, x2 – x +1 > 0

(4) ∀ ∈ R,(x -1)2 > 0

(5) ∃n ∈ N, n≥ n2

Câu 3. Cho tập hợp A ={1; 2;3; 4} . Số tập con gồm 2 phần tử của A là:

A. 4

B. 8

C. 6

D. 10

Câu 4. Cho tập A = (-2;3) và tập B = {x ∈ R,1≤ x ≤ 5}. Khi đó A Ç B là

A. (-2;5)

B. (1;3)

C. (-2;5]

D. [1;3)

Câu 5. Cho tập A =(-3; 2) và tập B =(3 – 2m; + oo) , m là tham số. Tìm m để A ∪ B là một khoảng.

A. m > 1/2

B. m < 1/2

C. m ≤ 3

D. m ≥ 3

————————————

Trên đây Tài Liệu 247 đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tailieu247.edu.vnxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà Tailieu247.edu.vntổng hợp và đăng tải.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (248 votes)
Leave a comment