Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 trường Tiểu học Lê Văn Tám, Lào Cai

Đề thi học kỳ 2 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán dưới đây là đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2013 – 2014 trường Tiểu học Lê Văn Tám, Lào Cai. Đây là đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập môn Toán cuối năm lớp 1, chuẩn bị cho kì thi cuối học 2 lớp 1 môn Toán.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quang Trung 1

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2014 – 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1:

Họ và tên:……………………………………………………………………………….……. Lớp 1A…

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 1

Năm học: 2013 – 2014

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

………………;……………. ; 60; …….……;………………; 63 ;…………….; 65.

…………….; 84; ……………;… ..……….; ……..……; 80;………. ……; 78.

b) Viết các số: c) Ghi cách đọc các số:

– Hai mươi: ……………. 15:………………………………….
– Tám mươi sáu: ……….. 99: ………………………………..
– Một trăm: ………… 55: ………………………………..
– Mười: ………… 5: …………………………………

Bài 2. Viết các số 62, 26, 25, 68, 56:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………;………..…;……..……;…..……….;………..….;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………;…..…..…;……..……;…………….;….……….;

Bài 3.

a) Đặt tính, rồi tính:

4 + 55 67 – 33 70 + 10 98 – 8 61 + 32

b) Tính:

40cm + 50cm = ……………… 79 – 29 + 35 = …………….

80cm – 30cm = ………….….. 52 + 6 – 8 = ……..……

Bài 4.

a) Tính nhẩm:

24 + 1 = ….….. 66 – 65 = ….….. 73 + 2 = ………..

64 – 4 = ….….. 55 – 5 = ….…….. 32 – 30 = ….…..

b) Vẽ một đoạn thẳng có độ dài 8cm và ghi tên đoạn thẳng đó:
…………………………………………………………………..………….………

Bài 5.

a) Trong đợt phát động quyên góp quần áo tặng các bạn học sinh vùng cao. Lớp 1A1quyên góp được 35 bộ quần áo. Lớp 1A2 quyên góp được 33 bộ quần áo. Hỏi cả hai lớp quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

b) Hà và Lan hái được 44 bông hoa, riêng Hà hái được 2 chục bông hoa.Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 6. Em hãy đếm xem hình dưới đây có mấy đoạn thẳng ? Viết tên các đoạn thẳng đó

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán

Bài 1: 2 điểm

  • Phần a cho 1 điểm.
  • Phần b, c mỗi phần được 0,5 điểm.

Bài 2: 1 điểm – Mỗi phần a,b được 0,5 điểm.

Bài 3: 2,5 điểm

  • Phần a: 1 điểm (Mỗi phép tính đúng được 0,2 điểm).
  • Phần b: 1,5 điểm.

Bài 4: 1 điểm – Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm.

Bài 5: 2,5 điểm

  • Phần a làm đúng được 1 điểm.
  • Phần b làm đúng được 1, 5 điểm.
  • Đổi đúng được 0,25 điểm
  • Câu trả lời đúng 0,5 đ
  • Phép tính đúng 0,5đ
  • Đáp số 0,25đ,

Bài 6: 1 điểm – Mỗi yêu cầu trả lời đúng được 0,5 điểm

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment