Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Long Mỹ, Vĩnh Long năm 2015 – 2016 gồm 6 câu hỏi và đáp án đi kèm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Quận 11, TP. Hồ Chí Minh năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT

TRƯỜNG THCS LONG MỸ

(Không kể thời gian phát đề)

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN TOÁN – KHỐI LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ THI:

Câu 1: (0,5đ) Liệt kê các phần tử của tập hợp A = { x ∈ N/15 ≤ x ≤ 19}

Câu 2: (3đ) thực hiện phép tính

a/ 2 . (72 – 2.32) – 60

b/ 27 . 63 + 27 . 37

c/ |-7| + (-8) + |-11| + 2

d/ 568 – 34 {5.[9 – (4 – 1)2] +10}

Câu 3: (2,5 điểm) Tìm số nguyên x

a) 2x + 3 = 52 : 5

b) 105 – (x + 7) = 27: 25

Câu 4: (1 điểm) Học sinh lớp 6B khi xếp hàng 2, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng 30 đến 38. Tính số học sinh của lớp 6B.

Câu 5: (1 điểm) Khi nào thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB? Vẽ hình minh họa.

Câu 6: (2 điểm) Vẽ tia Ox, trên Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a. Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Vì sao? So sánh OA và AB

b. A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Câu 1. A = {15, 16, 17, 18, 19}

Câu 2a. 2.(72 – 2.32) – 60

= 2.(49 – 2.9) – 60

= 2.31 – 60

= 62 – 60 = 2

Câu 2b. 27.63 + 27.37

= 27.(63 + 37)

= 27.100

= 2700

Câu 2c. |-7| + (-8) + |-11| + 2

= 7 + (-8) + 11 + 2

= 12

Câu 2d. 568 – 34 {5. [9 – (4 – 1)2] + 10}

= 568 – 34 {5.[9 – 9] + 10}

= 568 – 34.10

= 568 – 340

= 228

Câu 3a. 2x + 3 = 52: 5

2x + 3 = 5

2x = 5 – 3

2x = 2

x = 1

Câu 3b. 105 – (x + 7) = 27: 25

105 – (x + 7) = 22

105 – (x + 7) = 4

x + 7 = 105 – 4

x + 7 = 101

x = 101 – 7

x = 94

Câu 4. Gọi x (hs) là số học sinh lớp 6B phải tìm (30 < x < 38, x)

Vì hs lớp 6B xếp 2, hàng, 4 hàng, 8 hàng đều vừa đủ nên x 2; x 4; x 8 hay x BC (2, 4, 8)

Ta có: BCNN (2, 4, 8) = 8

→ BC (2, 4, 8) = B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; …}

Mặt khác: 30 < x < 38

Nên x = 32

Vậy số học sinh lớp 6B là 32 học sinh

Câu 5. Khi M nằm giữa và cách đều hai điểm A và B

Vẽ được hình có điểm M là trung điểm của AB

Câu 6a

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 có đáp án

Điểm A nằm giữa O và B

Vì OA < OB (4 < 8)

Ta có: AO + AB = OB

3 + AB = 6

AB = 6 – 3 = 3 cm

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment