Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 – 2017 gồm 2 mã đề chẵn, lẻ, có đáp án đi kèm được Tài Liệu 247 sưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các bài kiểm tra sắp diễn ra đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 – 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Thủ Đức, TP. HCM năm 2015 – 2016

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 10 – BÀI SỐ 4

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ LẺ (Dành cho thí sinh có số báo danh lẻ)

Câu 1: (3,0 điểm). Giải bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2: (4,0 điểm). Giải các bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 3: (2,0 điểm). Tìm các giá trị của m để bất phương trình sau vô nghiệm:

f(x) = (m + 1)x2 – 2(3 – 2m)x + m + 1 ≥ 0

Câu 4: (1,0 điểm). Cho ba số a, b, c dương thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

———-HẾT———-

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 10 – BÀI SỐ 4

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ CHẴN (Dành cho thí sinh có số báo danh chẵn)

Câu 1: (3,0 điểm). Giải bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2: (4,0 điểm). Giải các bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 3: (2,0 điểm). Tìm các giá trị của m để bất phương trình sau vô nghiệm:

f(x) = (m – 1)x2 + 2(3 + 2m)x + m – 1 ≥ 0

Câu 4: (1,0 điểm). Cho ba số a, b, c dương thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

ĐÁP ÁN: TOÁN 10 ĐỀ LẺ

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

ĐÁP ÁN: TOÁN 10 ĐỀ CHẴN

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (468 votes)
Leave a comment