Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014 – 2015

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2014 – 2016 của phòng GD & ĐT Bình Giang có đáp án được Tài Liệu 247 sưu tầm và đăng tải. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Ngữ Văn huyện Bình Giang năm 2014 – 2015

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm). Tính:

1) (1/2)2; 2) √81;

3) 0,52.42; 4) (-3,6)2 : (1,2)2.

Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

1) |x| = 0,3; 2) x2 = 4/9;

3) x/6 =2/3; 4) √x = 3.

Câu 3 (2,0 điểm). Viết các số thập phân hữu hạn sau đây ra phân số tối giản:

1) 0,6; 2) 1,2;

3) – 0,15; 4) – 3,6.

Câu 4 (2,0 điểm). Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức: (Biết a, b, c, d là các số thực khác 0).

Câu 5 (2,0 điểm). Tìm hai số x và y, biết:

1) x/5 = y/3 và x + y = 16;

2) x/2 = y/3 và x.y = 24

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

Câu 1 (4,0 điểm). Vẽ các hình sau rồi viết tên tất cả các cặp góc bằng nhau trong mỗi hình đó:

Đề thi giữa kỳ môn toán lớp 7

Hình 1

Đề thi môn toán hình lớp 7

Hình 2. Biết a // b

Câu 2 (4,5 điểm). Tính số đo các góc chưa biết của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

1)∠A = 80o, ∠B = 70o;

2) ∠A = 70o, ∠B = ∠C;

3) ∠A/2 = ∠B/3 = ∠C/4 .

Câu 3 (1,5 điểm). Cho ΔABC = ΔMNK, biết ∠A = 50o , ∠N =65o AB = 5 cm, MK = 6 cm. Tính: GÓC ∠M, ∠B, MN, AC, ∠C, ∠K?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán đại số lớp 7

Đáp án môn toán đại lớp 7

Đáp án môn toán lớp 7

Đáp án môn toán đại lớp 7

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment