Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí – Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 9

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm): Ghép mỗi ý ở bên trái với một ý ở bên phải cho đúng

Câu 2 (2 điểm): Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Nguyên nhân làm cho vùng biển của nước ta giàu nguồn lợi hải sản là:
A. vùng biển rộng gấp nhiều lần phần đất liền.
B. phía bắc và phía nam có thềm lục địa mở rộng.
C. có nguồn thức ăn đồi dào nhờ các dòng biển mang lại.
D. biển có nhiều đảo và quần đảo.

b) Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là:
A. Cát Bà.
B. Côn Đảo.
C. Phú Quý.
D. Phú Quốc.

c) Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh:
A. Bình Định.
B. Phú Yên.
C. Khánh Hoà.
D. Ninh Thuận.

d) Đảo Phú Quốc có điều kiện thích hợp để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế :
A. nông, lâm nghiệp; du lịch; dịch vụ biển.
B. nông, lâm, ngư nghiệp; du lịch; dịch vụ biển.
C. nông, lâm, ngư nghiệp; du lịch.
D. lâm, ngư nghiệp; du lịch; dịch vụ biển.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment