Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn – Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 8

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Câu 1: 1 điểm, các câu trắc nghiệm khác mỗi câu được 0,25 điểm.
Câu tự luận 10 được 2 điểm. Câu tự luận 11 được 5 điểm.

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 9 câu)

1. Nối tên văn bản ở cột A với nội dung tương ứng ở cột B để được khái niệm chính xác về các kiểu văn bản (1 điểm, nối mỗi ý được 0,25 điểm):

Cột A Cột B
a) Văn bản tự sự 1) dùng lý lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ một vấn đề nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một quan điểm, một tư tưởng
b) Văn bản miêu tả 2) trình bày, giới thiệu, giải thích… nhằm cung cấp tri thức về các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên và xã hội
c) Văn bản nghị luận 3) trình bày sự việc, diễn biến, nhân vật, nhằm giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề và bày tỏ thái độ khen chê
d) Văn bản thuyết minh 4) dùng các chi tiết, hình ảnh… nhằm tái hiện chi tiết cụ thể để người đọc hình dung rõ nét về sự việc, con người, phong cảnh
5) bày tỏ thái độ, cảm xúc của người viết trước sự việc, nhân vật, hành động

a nối với ……
b nối với ……
c nối với…….
d nối với….

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment