Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học – Trường THCS Đồng Phú, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚ
ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I – Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là
A. K, Na, Al, Fe.
B. Cu, Zn, Fe, Mg.
C. Fe, Mg, Na, K.
D. Ag, Cu, Al, Fe.

Câu 2. Điều chế nhôm theo cách
A. dùng than chì để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.
B. điện phân dung dịch muối nhôm.
C. điện phân Al2O3 nóng chảy.
D. cho Fe tác dụng với Al2O3.

Câu 3. Lấy 3,1 g Na2O hoà tan trong nước để được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol/l của dung dịch thu được là
A. 0,5 M. B. 0,05M. C. 0,10 M. D. 0,01 M.

Câu 4. Dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4. Dùng kim loại nào sau dây để làm sạch dung dịch trên
A. Fe; B. Mg; C. Cu; D. Zn.

Câu 5. Đơn chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất khí cháy được trong khí oxi là
A. C. B. Fe. C. Cu. D. Ag.

Câu 6. Chất có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm cho phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng là
A. CO2. B. K2O. C. P2O5. D. SO2.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (3 điểm): Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau:

Câu 8. (4 điểm): Cho một hỗn hợp A gồm Mg và MgCO3 tác dụng với dung dịch axit HCl (dư). Dẫn khí tạo thành qua nước vôi trong có dư thu được 10 gam kết tủa và 2,8 lít khí không màu (ở đktc)
a) Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra?
b) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp A.
(Mg = 24, C = 12, O = 16, Ca = 40)

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment