Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí – Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 9

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau:

a) Nguyên nhân chủ yếu làm cho đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước là:
A. đất phù sa màu mỡ.
B. khí hậu và thuỷ văn thuận lợi.
C. thâm canh, tăng năng suất, tăng vụ.
D. nguồn lao động dồi dào.

b) Đồng bằng sông Hồng là vùng có mật độ dân số:
A. rất cao.
B. cao nhất trong các vùng của cả nước.
C. thuộc loại cao nhất cả nước.
D. thuộc loại cao của cả nước.

c) Khó khăn trong phát triển nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. diện tích đồng bằng nhỏ hẹp.
B. thường bị thiên tai (hạn hán, bão lụt…).
C. đất xấu, cát lấn.
D. Tất cả các ý trên.

d) Cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ mà không trồng được ở Tây Nguyên?
A. Cà phê.
B. Hồi.
C. Cao su.
D. Điều.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment