Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Lịch sử lớp 9 năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 – 2016 là đề thi học kì I lớp 9 dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức. Đề thi môn Lịch sử có đáp án đi kèm, thuận tiện hơn khi luyện tập và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 – 2015 huyện Bình Giang, Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016
MÔN: Lịch Sử 9
Thời gian: 60 phút.

Câu Hỏi .

Câu 1. Em hãy nêu quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX? (3 điểm)

Câu 2. Em hãy nêu tình hình Châu Á trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai? (3 điểm)

Câu 3. Em hãy trình bày hoàn cảnh và mục tiêu của tổ chức ASEAN? (4 điểm)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Câu 1:

 • Phong trào đấu tranh được khởi đầu từ Đông Nam Á với những thắng lợi: (1 đ)
  • In-đô-nê-xi-a (17/8/1945).
  • Việt Nam (2/9/1945).
  • Lào (12-10-1945)
 • Phong trào tiếp tục lan sang các nước Nam Á ,Bắc Phi như: Ấn Đô, Nam Phi, An-gie-ri, Ai Cập. (0,5đ)
 • 01/01/1959 cách mạng Cu ba giành thắng lợi (0,5đ)
 • 1960 17 nước Châu Phi độc lập => “Năm Châu Phi” (0,5đ)
 • 1960 hệ thống thuộc địa về cơ bản đã bị sụp đổ (0,5đ)

Câu 2:

 • Trước 1945: Chịu sự bóc lột, nô dịch của đế quốc thực dân (0,5đ)
 • Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu Á. Tới cuối những năm 50 phần lớn các nước Châu Á đã giành độc lập. ( 1 đ)
 • Sau đó tình hình Châu Á không ổn định bởi đã diễn ra chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc nhất là khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. (0,5 đ)
 • Một số nước tăng trưởng về kinh tế: Nhật, Hàn, Trung Quốc… (0,5đ)
 • Ấn Độ: thực hiện các kế hoạch dài hạn. (0,5đ)

Câu 3:

a) Hoàn cảnh thành lập:

Sau khi giành được độc lập các nước Đông Nam Á nhận thức rõ sự cần thiết cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước. (1 đ)

8/8/1967, Hiệp hội các nước ĐNA (viết tắt ASEAN) được thành lập tại Băng cốc (Thái Lan) ra Ra đời gồm 5 nước: Indonexia, Thái Lan, Malayxia, Philippin, Singapo. (1,0đ)

b) Mục tiêu hoạt động:

Phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực (1,0đ)

Nguyên tắc: (1,0đ)

 • Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau.
 • Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
 • Hợp tác và phát triển.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment