Đề kiểm tra giữa học kì môn Toán lớp 8 năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra giữa học kì môn Toán lớp 8

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2015 – 2016 là đề thi học kì I lớp 8 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống kiến thức, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 môn Toán sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 8 trường THCS Nhân Mỹ năm 2014 – 2015

Đề thi kiểm tra giữa học kỳ I môn Ngữ Văn lớp 8 năm 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2014 – 2015 huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN 8

Ngày kiểm tra:……………………………..

Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2.0đ) Tính:

a) 6x2(3x2 – 4x +5)

b) (x- 2y)(3xy + 6y2 + x)

c) (18x4y3 – 24x3y4 + 12x3y3): (-6x2y3)

d) [4(x – y)5 + 2(x – y)3 – 3(x – y )2]: (y – x)2

Bài 2: (1.5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 3x2 -3xy – 5x + 5y

b) x2 + 4x – 45

Bài 3: (1.5đ) Tìm x biết:

a) 5x(x – 2) + 3x – 6 = 0

b) x3 – 9x = 0

Bài 4: (2.0đ)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 – 6x + 2023

b) Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x

B = (3x + 5)2 + (3x – 5)2 – 2(3x + 5)(3x – 5)

c) Tính C = 12 – 22 + 32 – 42 + 52 – 62 +…. + 20132 – 20142 + 20152

Bài 5: (3.0đ) Tam giác MNI cân tại N, có hai trung tuyến IA, MB cắt nhau tại D. Gọi C, D theo thứ tự là trung điểm của các cạnh KI, MK.

a) Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

b) Biết MI = 18 cm, NK = 12 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 8

Đáp án môn Toán lớp 8

Đáp án đề kiểm tra giữa kỳ môn toán lớp 8

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment