Cụm Động Từ là gì trong Tiếng Việt ? Cho ví dụ ? Ngữ Văn lớp 4, lớp 6

Cụm động từ là gì? Bạn cần biết thông tin gì về chủ đề này? Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây!

Tham khảo các bài viết khác:

Cụm động từ trong tiếng Việt là gì?

– Ý tưởng:

Cụm động từ là một câu có động từ làm trung tâm, kết hợp với các mệnh đề phụ trước và sau để tạo thành.

– Hàm số:

Chức năng của cụm động từ cũng giống như chức năng của động từ. Tức là cụm động từ còn có chức năng chính là làm vị ngữ, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò là chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu.

Động từ trạng thái có một số đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa giống như tính từ. Vì vậy, chúng có thể được dùng làm vị ngữ trong câu trần thuật: Ai giống ai?

Nhiều động từ thường kết hợp với mệnh lệnh phụ và một số từ quan trọng khác để tạo thành cụm động từ. Nó là sự kết hợp của một động từ với một số từ phụ thuộc mà nó tạo thành, nhiều loại động từ phải có những từ kết hợp khác thì mới có nghĩa và bổ sung cho câu.

bạn đang làm gì đấy

Cấu trúc của cụm động từ

Cấu tạo của cụm động từ gồm ba phần chính.

+) Phần trước: Có chức năng bổ nghĩa cho phần trung tâm là các từ như also/ still/ are/ not yet.

+) Phần trung tâm:

+) Phần tiếp theo: Nằm ở cuối câu, chúng được dùng để bổ nghĩa cho động từ chính của cụm động từ, chúng được đặt để chỉ thời gian hoặc nguyên nhân, địa điểm…

– Ví dụ minh họa 1: con trai đi học

Cụm động từ là: Đi / đi / đi học.

+) Phần trước: Hiện tại

+) Phần trung tâm: Về

+) Phần tiếp theo: Đi học

– Ví dụ minh họa 2: Tôi cũng nghĩ ra những câu đố vui để hỏi mọi người.

+) Mặt trước: Ngoài ra

+) Phần trung tâm: ra

+) Phần tiếp theo: câu đố vui hỏi mọi người

Cảm ơn đã theo dõi bài viết này. “Cụm động từ là gì” của chúng tôi. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi của riêng bạn!

Rate this post
Leave a comment