Công Thức Tính Vận Tốc, Quãng Đường, Thời Gian Toán Lớp 5

Công thức tính quãng đường vận tốc thời gian là một phần kiến ​​thức quan trọng, cũng như liên quan chặt chẽ với các công thức tính tốc độ khác.

Hãy cùng làm rõ công thức tính yêu trong phần này để làm các bài tập liên quan nhé!

Xem các mặt hàng khác:

Tóc quang mong đợi.

1. Công thức tính tốc độ

– Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, tốc độ sẽ được tính theo công thức:

V = S / T

– Ở đó:

  • V: tốc độ
  • S: Quãng đường vật đi được
  • T: Thời gian đi hết quãng đường.

2. Công thức tính quãng đường

– Dựa vào công thức trên ta có thể suy ra công thức tính quãng đường như sau:

S = V x T

– Ở đó:

  • V: tốc độ
  • S: Quãng đường vật đi được
  • T: Thời gian đi hết quãng đường.

3. Công thức tính thời gian

– Dựa vào công thức trên ta có thể suy ra công thức tính quãng đường như sau:

T = S / V

– Ở đó:

  • V: tốc độ
  • S: Quãng đường vật đi được
  • T: Thời gian đi hết quãng đường.

4. tốc độ ổ đĩa

+) Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian

+) Đơn vị đúng là m / s, km / h

+) 1m / s = 3,6km / h

+) 1km / h = 0,28m / s

+) Độ lớn của tốc độ được đo bằng máy đo tốc độ

5. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một ô tô đi quãng đường 350 km trong 5 giờ.

Vận tốc của ô tô là v = s / t = 350/5 = 70 km / h.

Trên đây chúng tôi đã nhắc các bạn công thức tính tốc độ, quãng đường và thời gian. Hi vọng với bài viết này các bạn sẽ hiểu công thức và làm được bài toán!

Rate this post
Leave a comment