Cách đánh số trang trong Word tự động theo ý muốn

Hình ảnh hướng dẫn đánh số trang trong Word 2010, 2013, 2007… Thêm số trang mong muốn từ trang đầu tiên hoặc xóa trang đầu tiên và khỏi mỗi trang…

Đánh số trang trong word Đây là thao tác cơ bản và cần thiết trong mọi phiên bản Word. Nó giúp bạn dễ dàng theo dõi và thay đổi tài liệu khi cần thiết. Đặc biệt khi người dùng có nhu cầu in tài liệu này thành báo cáo, sách sẽ giúp tài liệu của bạn một cách khoa học và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này (có hướng dẫn bằng hình ảnh). Xin hãy bình tĩnh và đọc kỹ.

1. Đánh số trang từ trang đầu tiên đến trang bất kỳ trong Word.

Tự động đánh số trang trong Word từ trang đầu tiên đến trang bất kỳ thật dễ dàng. Bạn chỉ cần chọn: sự chèn -> số trang.

Làm thế nào để thay đổi danh sách trang trong Word để bắt đầu hoặc thay đổi trang?Cách chèn số trang trong Word ngay từ đầu hoặc trên bất kỳ trang nào

Sau đó, chọn các kiểu của kiểu đánh dấu:

đầu trang: Đánh dấu ở đầu trang.

chân trang: Đánh dấu ở cuối trang.

lợi nhuận: Đánh dấu trang ở lề.

Vị trí thực tế: Đánh dấu trang mà con trỏ chuột đang ở trên.

Làm thế nào để chọn chỉ mục so sánh trang trong Word?

Ví dụ: Bạn quyết định đánh số trang ở giữa trên cùng (tiêu đề) của mỗi trang đã chọn sự chèn -> số trang -> đầu trang -> Đơn giản số 2 (hình trên)

Đây là cách bạn có thể đánh số phần trên cùng (đầu trang) của mỗi trang trong Word. Bạn cũng có thể đánh số trang ở các vị trí khác (ở cuối, ở lề, v.v.) theo cách tương tự.

Lưu ý: sử dụng Xóa số trang (bỏ phân trang) trong trường hợp bạn điền nhầm hoặc muốn thay đổi vị trí.

2. Đánh số trang từ bất kỳ trang nào trong Word

Để đánh số trang từ bất kỳ trang nào trong Word, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí đầu tiên trên trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số.

Danh sách so sánh trang Word

Vị trí đầu tiên của trang mà bạn muốn đánh dấu

Bước 2: Tiếp theo, chọn Bố trí trang -> Nghỉ giải lao -> Trang tiếp theo.

Cách liệt kê các trang trong Word

Hướng dẫn đánh số trang trong Word từng trang

Với bước này bạn đã bôi đen văn bản và chia thành 2 phần khác nhau: phần 1 từ đầu văn bản đến ngay trước vị trí con trỏ hiện tại và phần 2 từ vị trí con trỏ đến cuối văn bản.

Bước 3: Sau đó chọn sự chèn -> Số trang -> Định dạng số trang.

Định dạng số trang trong Word - Định dạng số trang

hộp thoại định dạng số trang được hiển thị, hãy chọn các định dạng thích hợp để đánh số trang ở đây như bạn muốn. Trong đó:

  • định dạng số: Chọn kiểu phân trang
  • Bắt đầu tại: Giá trị phân trang bắt đầu từ…

Bước 4: Chọn tiếp theo Chèn -> Số trang hoặc chọn chân trang đầu trang (bên dưới hình ảnh) để chọn vị trí dấu trang sẽ xuất hiện. Ví dụ: số trang được hiển thị ở giữa trên cùng của trang trông như thế này:

Làm thế nào để chọn chỉ mục so sánh trang trong Word?

Chọn nơi bạn muốn số trang xuất hiện

Bước 5: Sau bước trên, bạn đã đánh số thứ tự cho cả hai phần. Trong trường hợp bạn muốn bỏ đánh dấu Mục 1.

– Bạn phải ngắt kết nối hai phần đã tạo bằng cách nhấp vào Liên kết đến trước đó trong Design của phần Công cụ đầu trang và chân trang.

– Sau đó chọn phần tiêu đề 1Xóa số trang trong đó và nhấn Đóng đầu trang và chân trang

Huong dan xo bo Phần 1 trong danh sách các trang trong Word

– Khi bạn hoàn thành giai đoạn này, tài liệu Word của bạn sẽ chỉ có Phần 2 với số trang.

Thông qua việc áp dụng linh hoạt phương pháp Đánh số trang trong Word từ bất kỳ vị trí nào Bạn có thể tùy chỉnh điều này và áp dụng cho nhiều trường hợp yêu cầu công việc khác nhau.

Tiếp tục đọc: Tự động tạo mục lục trong Word

Nhiều may mắn!

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Thủ Thuật

Rate this post
Leave a comment