Các bài toán cơ bản của tỉ số phần trăm ? Các dạng bài tỉ số phần trăm Toán lớp 5

Các vấn đề phần trăm cơ bản được tính toán với các quy tắc, và làm thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây với những ví dụ minh họa cụ thể để hiểu rõ hơn nhé!

Xem các mặt hàng khác:

Các vấn đề phần trăm cơ bản

1. Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Để tìm tỉ số phần trăm của hai số, thực hiện như sau:

+) Tìm thương của hai số đó dưới dạng số thập phân.

+) Nhân thương số đó với 100 và thêm dấu phần trăm (%) vào bên phải của sản phẩm tìm được

– Hình minh họa: Bài 1: Một cửa hàng dự định tháng này bán 12 tấn gạo, nhưng thực tế bán được 15 tấn gạo. Hỏi:

một. Cửa hàng đã tuân thủ bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

b. Cửa hàng vượt kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

– Hướng dẫn giải pháp:

một. Hiệu suất của cửa hàng so với kế hoạch là: (15: 12) x 100 = 125% (kế hoạch)

b. Cửa hàng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch: 125% – 100% = 25% (kế hoạch)

tất cả các bài tập bạn phải đi xe điện ma

2. Tìm giá trị phần trăm của một số

– Quy tắc trượt:

+) Để tìm giá trị riêng của một số đã cho, ta chia số đó cho 100 rồi nhân với phần trăm, hoặc nhân số đó với phần trăm rồi chia cho 100.

– Hình minh họa: Lớp 5A có 30 học sinh, trong đó nữ chiếm 60%. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh.

– Hướng dẫn giải pháp:

Số học sinh của lớp 5A là: 30 em : 100 x 60 = 18 (học sinh)

Trả lời: 18 (học sinh)

3. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

– Quy tắc trượt:

+) Muốn tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó ta lấy giá trị phần trăm của số đó chia cho hàng phần trăm rồi nhân với 100 hoặc ta lấy giá trị phần trăm của số đó rồi nhân với 100 rồi chia nó cho số phần trăm.

– Hình minh họa: Một lớp học có 25% học sinh giỏi, 55% học sinh khá, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh của lớp đó biết rằng số học sinh trung bình là 5 học sinh?

– Hướng dẫn giải pháp:

Nếu tổng số học sinh của cả lớp là 100% thì số học sinh trung bình so với số học sinh của cả lớp là:

100% – (25% + 55%) = 20%

Số học sinh của lớp là:

5 : 20 x 100 = 25 (học sinh)

Trả lời: 25 học sinh

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết “Các vấn đề cơ bản về tỷ lệ phần trăm?” Của chúng tôi. Tôi hy vọng bài viết này mang lại cho bạn những giá trị nội dung hữu ích nhất!

Rate this post
Leave a comment